fbpx

Written by 14:33 Interview, Okategoriserade

CAPSEK: Stark underliggande tillväxt i CapSeks portföljbolag trots negativt resultat

Trots ett negativt nettoresultat på 5 MSEK för det andra kvartalet 2023, fortsätter Northern CapSek Ventures ABs portfölj att uppvisa stark tillväxt. De onoterade innehaven växte sin omsättning med 50% under första halvåret 2023 jämfört med samma period föregående år. Samtidigt fortsätter bolaget stärka sin position i Region Norr och närmar sig de första investeringarna i två internationella, lönsamma bolag. Det berättade vd Henrik Jerner vid ett digitalt investerarmöte efter kvartalsrapporten.


Andreas Eriksson & Johan Widmark | 2023-08-29 08:00

Det negativa resultatet för CapSek i andra kvartalet går främst att härleda till värdeförändringar i de två noterade innehaven Hoodin och Appspotr, som båda gjort nyemissioner till en kraftig rabatt under kvartalet. CapSek var med och försvarade sin andel då men räknar med att både bolagen med hög kostnadsmedvetenhet, ökat säljfokus och nytt kapital nu ska kunna vända skutan. 

– Även om våra noterade innehav har haft ett tuffare kvartal så har vår syn inte förändrats. Vi är långsiktiga ägare. Samtidigt är det extra glädjande att se hur den onoterade delen av portföljen fortsätter att ta stora kliv, där framgången inte bara mäts i ökad omsättning, utan att flera av bolagen lyckats signera viktiga avtal med globala aktörer. De börjar positionera sig för att ta in nya pengar till betydligt högre värderingar, vilket kommer synas även i vår balansräkning, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Första investeringarna i Region Norr står för dörren 

Parallellt med arbetet i den befintliga portföljen har CapSek kommit långt i planläggningen av investeringar i intressanta techbolag i Region Norr. Av vad som började med en lista på ett 40-tal bolag har nu ett tiotal sållats fram, och slutdiskussioner pågår just nu med två bolag. Dessa har varit lönsamma från start, klarat sig på det lokala ekosystemet, men är nu redo att ta in externt kapital som ett nästa steg i deras expansion.

– Vi fortsätter att lägga fina bitar till CapSek-pusslet. Skulle vi lyckas stänga de här två investeringarna, tillsammans med andra lokala aktörer, vore det en enorm fjäder i hatten. För det visar att vi bidrar med så mycket mer än bara kapital, säger Göran Carlsson, Investment Manager på CapSek.

Bland de onoterade bolagen är det framför allt PubQ, NODA och Arkimera som växer kraftigt. Nu fortsätter resan med nya investeringar i norr och följdinvesteringar i söder. Under tiden ska bolaget anordna en hel del aktiviteter i form av utbildningar och fysiska träffar för att växa sitt nätverk av lokala investerare ännu mer.

– Vi har lyckats knyta till oss Anders Lundkvist som ny styrelseledamot. Han har en bakgrund som både IT-entreprenör och kommunalråd i Piteå, vilket ytterligare befäster vår position i området. Det tål att upprepas, CapSek är verksamma i en underskattad nisch. Att vi med vårt stora nätverk kan hitta gömda guldkorn utanför Stockholmsregionen gör att vi kan komma in tidigt och till låga värderingar, säger Henrik Jerner.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter