fbpx

Written by 15:57 Okategoriserade

CapSeks portföljbolag Talkamatic redo att kommersialisera AI-baserad mjukvara för människa/dator-dialog

Baserat på forskning från Göteborg och Örebro universitet har det Göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB portföljbolag Talkamatic utvecklat en AI-baserad mjukvara som möjliggör en talad mänsklig dialog mellan människa och dator. Under en investerarträff berättade vd Martin Hamann mer om hur mjukvaran ska leda ett paradigmskifte inom den snabbt växande EdTech-industrin.

Andreas Eriksson | 2023-02-06 08:00

Födda ur mer än 20 års forskning om samtalsbaserad AI från Göteborgs universitet kombinerat med forskning om utbildning och kognitiv vetenskap från Örebro universitet har Talkamatic utvecklat fram en mjukvara som kan integreras med vilket EdTech (Education Technology)-bolag som helst.

– Genom att addera ett element av dialog till utbildningsplattformarna skapar man en helt annan interaktion, som stimulerar de kognitiva förmågorna och därigenom förbättrar inlärningen, samtidigt som det blir betydligt mer engagerande för den som lär sig, säger Martin Hamann, vd på Talkamatic.

Idag finns det flera stora EdTech-plattformar som används både i grundskolan, gymnasiet och exempelvis SFI. Det kan vara digitala textböcker, kursmaterial etc. där det är helt upp till eleven att engagera sig själv, något som blir en kontrast till en lärarledd undervisning. Talkamatic har lanserat två tjänster, Läskompis som används inom skolan, samt Språkkompis som med interaktiv dialog om verkliga scenarier vänder sig främst till SFI.

– Om vi tar en digital textbok som exempel, så möjliggör vår mjukvara så att boken kan ställa frågor till eleven baserat på innehållet, likt vad en lärare skulle göra. En av våra första kunder är en stor svensk förläggare som förser digitalt material till skolor, där har vi integrerat Läskompis. Men vår lösning har egentligen obegränsade applikationsområden, där man även kan tänka sig hur en nyanställd i kombination med Augmented Reality (AR) får lära sig nya arbetsprocesser hands-on.

Samtalsbaserad AI fick rejält med medial uppmärksamhet när chattboten ChatGPT slog igenom under hösten 2022, och även om ChatGPT och Talkamatic delvis bygger på olika typer av teknik, är båda kapabla till engagerande interaktion. Talkamatic arbetar redan med att kombinera teknikerna på ett optimalt sätt.

– ChatGPTs framfart ser vi bara som positivt. Det är inget som konkurrerar med oss utan vi ser bara hur de hjälper oss att sätta samtalsbaserad AI på kartan, något vi dra nytta av nu när vi har kommersiella produkter på plats, säger Martin Hamann.

Eftersom lösningen integreras ovanpå befintliga plattformar kan mjukvaran rullas ut som en SaaS-modell med en avgift mot kund baserat på hur många användare som använder tjänsten. På så sätt linjeras Talkamatic och deras kunders mål, nämligen att få användarna att använda tjänsten mer.

– Vi tycker nuvarande modell skapar rätt sorts incitament för båda parter, men vi ser även över möjligheten att ta betalt baserat på hur mycket användarna faktiskt pratar med vårt system, men det är något som kommer att kräva individuell prissättning efter dialog med varje kund.

Bolaget ser ljust på framtiden, där mänskliga dialoger inom EdTech kommer vara ett måste snarare än en bekvämlighet. Under 2023 ligger fullt fokus på att nå ut till fler kunder på den svenska marknaden och på den globala EdTech-marknaden som väntas växa i snitt 16 procent per år fram till 2025.

– Vi ska bli mer synliga för våra kunder, och då måste vi bli mer framåtlutade i vår marknadsföring. Vi har två attraktiva produkter i Läs- och Språkkompis på plats, och nu står vi i startgroparna för en förhoppningsvis framgångsrik utrullning, säger Martin Hamann.

CapSek investerade första gången i Talkamatic 2022 och äger cirka 6 procent.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter