fbpx

Written by 08:00 Analys

Bredare pipeline av katalysatorer för Elicera 2022

Efter beskedet om finansiering från Vinnova för utveckling av en ny tillgång till bolagets portfölj, räknar vi med första effektdata från den pågående fas I/II-studien för Eliceras onkolytiska virus ELC-100, start av kliniska studier för bolagets eget CAR-T, ELC-301 och första resultaten från marknadsföringen av plattformen iTANK, under 2022. Det innebär att vi ser flera möjliga triggers som kan driva en omvärdering för att realisera potentialen där bolagets tre huvudsakliga projekt motsvarar ett motiverat värde på 12 SEK per aktie.  

Johan Widmark | 2022-03-14 08:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Fortsatt starkt intresse för CAR-T och OV internationellt

Trots att life science-sektorn stötte på motvind redan innan kriget i Ukraina dämpade investerarnas riskaptit generellt, ser vi en fortsatt hög aktivitet inom Eliceras verksamhetsområden internationellt. Exempelvis uppger Bloomberg att västerländska bolag vänder blickarna mot Kina för att hitta nya projekt, där det nu pågår 492 kliniska studier bara inom CAR-T, jämfört med 274 i Europa. Tidigare i mars också fick Legend Biotech och J&J FDA-godkännande för sin CAR-T CARVYKTI för behandling av mutipelt myelom, där de räknar med peak sales över 5 BN USD och ett behandlingspris på 465 000 USD. Även inom Onkolytiska Virus (OV) har det skett noterbar aktivitet i år då den EQT-ägda kontraktstillverkaren Recipharm köpt tyska Vibalogics med expertis inom bland annat OV, för ett okänt belopp.

Flertal katalysatorer 2022

För Elicera väntar nu bolagets första CAR-T-cellsstudie med den iTANK-förstärkta kandidaten ELC-301 under andra halvåret 2022. Man räknar även med att presentera effektdata från den pågående fas I/II-studien med bolagets onkolytiska virus, ELC-100 för behandling av neuroendokrina tumörer, i samband med att man avslutar doseskaleringsstudien, vilket är planerat under 2022. Därtill ser vi goda chanser att den marknadsföring som påbörjades under hösten 2021 av bolagets plattform iTANK, kan resultera i pilotavtal redan i år. iTANK genererar en andra verkningsmekanism för CAR-T och en bred attack av tumörceller via CD8+ T-celler, stärker effekten av CAR-T oberoende av valet av CAR-molekyl och tumörtyp, och kan möjligen lösa två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer. Därtill har bolaget också säkrat 5 MSEK i finansiering från Vinnova för utveckling av en automatiserad tillverkningsprocess av CAR-T-celler som har potential att bli ytterligare en viktig tillgång i Eliceras portfölj.

12 SEK per aktie för bolagets tre huvudsakliga projekt

Med en portfölj av immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, samt en plattform för förstärkt effekt av egna och andras CAR-T, och en stabil pipeline av triggers under året, ser vi ljust på förutsättningarna för en omvärdering av Elicera. Bolagets strategi är fokuserad på partnerskap efter inledande kliniska faser och med effektmått och potential för tidig utlicensiering för ELC-100, ELC-301 in i klinisk fas och sannolika pilotavtal för iTANK under 2022 ser vi ett samlat värde för dessa tre på 12 SEK per aktie, samtidigt som kassan på 52 MSEK innebär tillräckliga muskler för att driva projekten framåt och nu motsvarar mer än halva börsvärdet.

Se Emergers videoanalys av Elicera

Läs vår initieringsanalys på Elicera här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter