fbpx

Written by 09:00 Interview

CapSeks Tölve satsar på Norden och Benelux inom fem år

Med ett förstärkt fokus på större kunder för sin plattform för prospektering räknar Tölve med att få utväxling på vårens rekrytering och utveckling, och accelerera i höst.

Text: Johan Widmark | Datum: 2021-03-24 

Tölve kallar sig en one-stop-shop för proaktiv prospektering. Med sin plattform förenklar Tölve arbetet för B2B-säljare så att de på ett enkelt sätt kan hitta rätt bland över 100 000 beslutsfattare. Tölves plattform kan bespara en genomsnittlig B2B-säljare nära tre timmars arbete per dag med att leta efter telefonnummer, LinkedIn, mail och titel på rätt beslutsfattare att kontakta. Istället kan Tölve hitta idealkunden åt säljaren, antingen genom plattformens över 30 unika filter eller plattformens integrerade AI-motor.

Tölves databas omfattar 1,6 miljoner företag och 35 olika typer av beslutsfattare, som dessutom kompletterats med bland annat interaktionsdata. Men Tölve är inte ett CRM-system utan ligger före CRM i säljcykeln.

– Tidigare fick B2B-säljare ta fram och leta igenom listor på prospects, vilket var både tidsödande och ineffektivt. Med vår plattform ser säljaren inte bara vem han eller hon ska ringa, utan även vem de har störst möjlighet att nå och vilken tid de ska ringa, baserat på den data som vi själva samlar in i databasen, säger Azra Rahmanovic, vd på Tölve.

Vi växer men majoriteten av våra nya kunder kommer till oss via befintliga kunder. Nu kontaktar kunderna oss

Azra Rahmanovic, vd Tölve

Bolaget grundade hon tillsammans med sin partner 2016 och efter rekordmånad i februari 2020 med ett 50-tal kunder och månatliga återkommande intäkter på 130 000 SEK så sattes hela marknaden på paus när covid-19 slog till på våren.

– Även om marknaden försvann så visste vi vad vi ville göra. Så vi byggde vidare på plattformen och dess funktioner under förra året. Under hösten sökte vi kapital för att växla upp försäljningen när marknaden kommer tillbaka och med det kapital vi fick in i januari håller vi nu på att stärka upp försäljningskapaciteten och addera features till plattform för att kunna accelerera till hösten.

Idag består arbetsstyrkan av fem personer i Sverige och fem utvecklare i Sarajevo. Fokus ligger på att expandera säljstyrkan för att stärka bolagets position inom segmentet enterprise, alltså större företag, exempelvis bemanningsföretag och konsultbolag, bolaget med många användare och högre ordervärden.  

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

Så har Tölve återhämtat tappet under 2020?

– Både jag och nej. Vi växer men majoriteten av våra nya kunder kommer till oss via befintliga kunder. Marknaden är inte tillbaka på de nivåer vi såg i början på 2020, men vi ser en ökning och nu kontaktar kunderna oss. Med den nya säljkapacitet som är på väg in och de nya features vi adderar till plattformen räknar vi med att kunna gasa för fullt från september.

Några konkreta mål i termer av kronor försäljning eller marknadsandel finns inte men det saknas inte ambitioner.

– Målet är att finnas i hela Norden plus Benelux-länderna inom fem år, säger Azra Rahmanovic.

Just nu genomför CapSek en företrädesemission av units

  • Teckningsperiod är 15-30 mars 2021.
  • Varje unit innehåller en aktie, en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.
  • Teckningskurs om 3,90 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget initialt kommer att tillföras cirka 18 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.
  • Teckningsperiod TO2 18 oktober till och med den 29 oktober 2021.
  • Teckningsperiod TO3 30 maj till och med den 13 juni 2022.
  • Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Mer information hittar du på https://capsek.se/investor-relations

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter