fbpx

Analysartiklar

Islossning med prestigekund banar väg för utrullning

Analysartiklar

Avtalet med Glencore är en viktig bekräftelse från en prestigekund som representerar en islossning för Swedish Stirling i...

Read More

Tester positionerar GRANGEX för att delta i Europas omställning till fossilfritt stål

Analysartiklar

Resultaten från anrikningstesterna i GRANGEX pågående scoping-studie visar potential för en mer höghaltig produkt än tidigare...

Read More

Loudsprings Nuuka vill rädda planeten, en byggnad i taget

Analysartiklar

Med sin AI-drivna plattform kan Nuuka minska fastigheters energiförbrukning med 15-40%, eller till och med halvera den, och efter 3000...

Read More

Ny utvecklingsplan synliggör potentialen för Simris exceptionella algplattform

Analysartiklar

SIMRIS ALG Den fördjupade inblicken i Simris utvecklingsplan visar flera intressanta projekt och potentiella tillämpningar av bolagets...

Read More

Försäljningsnätverk på plats för utväxling på höglönsamma marknader

Analys, Analysartiklar

Rentunder Holding AB Med ett 30-tal båttvättar installerade rider Rentunders lösning på starka underliggande drivkrafter som ökade...

Read More

Prediktiv analys med global potential i SaaS-förpackning

Analys, Analysartiklar

Dlaboratory Sweden AB Baserat på en unik databas av 10 års driftsdata och en patenterad mjukvara erbjuder dLab ägare av elnät analys...

Read More

KebNi satsar på utväxling från 2022

Analys, Analysartiklar

KEBNI Med en kraftfull satsning på tröghetssensorer (IMU) utöver SAAB-affären och utväxling på ökade försäljningsinsatser av...

Read More

Loudsprings Eagle Filters äntligen redo att lyfta

Analysartiklar

Loudspring har ett antal spännande onoterade tillväxtbolag i sin portfölj. Med CE-certifieringen av bolagets munskydd är Loudsprings...

Read More

KebNi filling its war chest to meet rising demand

Analys, Analysartiklar

With over 10,000 units of the NLAW shoulder-fired disposable anti-tank weapon delivered from Britain and Luxembourg to the war in Ukraine,...

Read More

Snittillväxt på 25 procent för CapSeks portföljbolag under 2021

Analysartiklar

Under 2021 uppgick den genomsnittliga tillväxten i Northern CapSek Ventures portfölj, bestående av totalt åtta aktiva bolag, till 25...

Read More

Be first to read new research on growth stocks