fbpx

Analysartiklar

Dlaboratory rustad för ökad marknadsaktivitet 2022

Analys, Analysartiklar

Rapporten för fjärde kvartalet visade en omsättning i linje med vår förväntan och något längre förlust. Med 35% tillväxt i ARR...

Read More

Ljusa utsikter till revansch för Motion Display

Analys, Analysartiklar

Med ett tufft 2021 i ryggen kunde Motion Display ändå stänga böckerna med flera positiva indikationer att ta med sig in i 2022....

Read More

Genombrott i Oman grund för framtida utväxling trots inbromsning på hemmaplan

Analys, Analysartiklar

Med en avsiktsförklaring med regeringen i Oman och ett initialt ordervärde på minst 20 MSEK börjar Meltrons mångåriga närvaro i...

Read More

Oväntat kapitaltillskott möjliggör accelererad tillväxt

Analys, Analysartiklar

Med ett kapitaltillskott på 38,5 MSEK från försäljningen av Agtiras egen anläggning i Härnösand finns nu finansiella muskler att...

Read More

Innovativ finansieringskombo speglar Swedish Stirlings styrkor med flertal triggers framöver

Analys, Analysartiklar

Med en kombination av lån och CO2-länkade preferensaktier visar Swedish Stirling både teknikens kapacitet för CO2-minskning och PWR...

Read More

Nytt liv för NEX-18 med sikte på nära parallella kliniska studier nästa vinter

Analys, Analysartiklar

Efter att Nanexa funnit en lösning och väg framåt med den pausade fas I-studien med NEX-18 står det samtidigt klart att återstarten av...

Read More

Viktiga milstolpar bäddar för intressant 2022

Analys, Analysartiklar

Mitt i ett svajande klimat för både aktier och krypto pågår arbetet för fullt med utbyggnaden av Hilbert Groups verksamhet. 40%...

Read More

Avslutade prekliniska studier viktigt steg mot avgörande effektmått 2022

Analys, Analysartiklar

Med framgångsrikt slutförande av den sista prekliniska studien för den blodfettssänkande kandidaten Lipisense står Lipigon nu på...

Read More

Strategiska avtal på accelererande marknad för interaktiv video banar väg för uppskalning

Analys, Analysartiklar

Marknaden för interaktiv video är fortsatt het, inte minst internationellt där det fortsätter göras affärer i miljardklassen,...

Read More

Prestigeprojekt i New York sätter CapSeks NODA på kartan

Analysartiklar, Interview

Med visionen att tillgängliggöra hållbar energi har CapSeks NODA fortsatt sin internationella expansion genom flera nya projekt, där...

Read More

Be first to read new research on growth stocks